domingo, 21 de outubro de 2018

Man insults #NYPD 9/11 widow, runs when he sees her son